Rate this item
(0 votes)

Tôi đã liên hệ công ty Máy đo đạc Miền bắc để mua thiết bị đo đạc cho công ty. Tôi rất ấn tượng về sản phẩm, giá và phong thái phục vụ của công ty. Sẽ ủng hộ công ty cho những đợt tiếp theo.

Read More