Máy toàn đạc điện tử Nikon XS

Availability: SKU: XS

Độ mới: 100%
Bảo hành: 12 tháng

Compare

Product Description

Đặc tính kỹ thuật:

Độ chính xác: 1”, 2″, 3:, 5″

*Đo với gương đơn: 1,5 m đến 5000 m (4,9 ft đến 16404 ft)

* Chế độ đo không gương:

– Trường nhìn Tốt: 800 m (2625 ft)

– Bình thường: 500 m (1640 ft)

– Điều kiện không tốt: 250 m (820 ft)

*  Độ chính xác góc ngang:

– Với gương: ± (2 + 2 ppm × D) mm

– Không gương: ± (3 + 2 ppm x D) mm

*Thời gian đo:

– Chế độ chính xác: 1,0 giây.

– Chế độ thông thường: 0.5 giây.

–  Chế độ nhanh: 0.3 giây.

– Hệ thống đọc: Bộ mã hóa tuyệt đối

* Hình ảnh:

– Độ phóng đại: 30x (19x / 38x với thị kính tùy chọn)

– Đường kính mục tiêu: 45 mm (1,77in)

– Chiều dài ống kính: 125 mm (4,9 inch)

*Trường nhìn: 1 ° 25 ‘

– Bù hai trục: 3 ”

– Khoảng cách lấy nét tối thiểu: 1,5 m (4,9 ft)

– Tracklight: Có

– Dọi tâm laser: Có, 4 mức

– Phần mềm Nikon onboard

– Bảo mật mã Pin