Rate this item
  • 0.00 / 5 5
(0 votes)

Phantom 4 RTK có gì hót
Theo Bộ TN&MT, công tác quản lý nhà nước về đất đai ngày một được hoàn thiện. Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, đến nay công tác đăng ký đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai của Việt Nam đạt được nhiều kết quả khả quan. Cụ thể, trên 70% diện tích quốc gia đã đo đạc lập bản đồ địa chính; 63 tỉnh, thành phố đều đã đạt tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận chung cho các loại đất, trên 85%; đã có 117/713 đơn vị hành chính cấp huyện của 32 tỉnh/thành phố chính thức đưa cơ sở dữ liệu vào vận hành, khai thác, sử dụng… Ngoài việc chia sẻ kinh nghiệm về đăng ký đất đai và hệ thống thông tin đất đai, đại diện Đại sứ quán Vương quốc Anh cũng khuyến nghị một số nội dung chỉnh sửa trong Luật Đất đai 2013 về đăng ký đất đai và hệ thống thông tin đất đai Việt Nam. Theo Hà Nội Mới

Next Post Phantom 4RTK cuộc cách mạng 4.0 cho ngành đo đạc

Leave a Reply